Důvod a způsob založení:
 
Městská část Praha – Ďáblice vznikla zákonem 
ČNR č.418/90 Sb o hl.městě Praze, v současné době ve znění 
zákona č.131/2000 Sb., zákonu o hl.městě Praze a usnesením 
zastupitelstva hl.m.Prahy, kterým se vydává Statut hl.města 
Prahy ve znění pozdějších předpisů. Je subjektem vzniklým ze 
zákona, který se zabývá všeobecnou správou.