Panelový dům  
 

  V Praze je spousta zajímavých staveb, které mají bohatou historii a jsou ojedinělé. I Ďáblice  mají takovouto stavbu, je jím první panelový dům v naší republice.

   Projekt na jeho stavbu podal v roce 1948 Dr. Jaroslav Wimmer. Jako každé nové věci i zde bylo při jeho realizaci mnoho překážek. Když v roce 1953 mělo dojít k montáži, přišla oponentní zpráva statiků. Jejich posudek zněl, že soustava je na hranici lability a její realizace je nebezpečná. Teprve když prof. Stanislav Bechyně tyto názory vyvrátil a svou autoritou potvrdil původní zkoušky, které prokázaly nikoli požadovanou trojnásobnou, ale jedenáctinásobnou bezpečnost, mohlo dojít ke stavbě.

   Dům byl stavěn ze státního fondu rozvoje jako prototyp skeleto -panelového domu za 1 213 80,-Kč. Stavbu prováděl Montostav Praha. V roce 1955 byla stavba dvouposchoďového domu dokončena a od 1.července 1955 je dům obydlen. je zde dvanáct bytových jednotek 1+3 o rozloze 100m2  . Stojí v ulici U Prefy čp. 771.