Obecná část

  1. Podávání žádostí o poskytnutí informace Městské části Praha - Ďáblice (dále jen MČ) i jejich poskytování zaměstnanci MČ se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen "Zákon") a Metodickým pokynem ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím (dále jen "Metodický pokyn")
  2. Text Zákona, Metodického pokynu a Informace o činnosti MČ jsou přístupné prostřednictvím sítě internet na elektronické adrese www.dablice.com