Stanislav Cícha

Tři otázky pro MUDr. Stanislava Cíchu, zastupitele, předsedu kontrolního výboru

 

 

 

 

 

1) Zastupitelem jste již třetí volební období. Dalo by se tedy říci, že jste na radnici „veteránem“. Jaká je vaše funkce v zastupitelstvu?

 

Už druhé volební období jsem předsedou kontrolního výboru (dříve komise), což je povinná složka každého obecního či městského úřadu. Je to taková nepříliš známá, ale o to nevděčnější práce. Funkcí výboru je kontrola práce úřadu MČ Ďáblice, kontrola evidence majetku radnice, majetku obce a mnoho dalšího. V Ďáblicích je to také třeba kontrola provozu skládky, dohled na údržbu zeleně v obci, na umisťování a využívání kontejnerů v obci, kontrola stavu a čistoty veřejných prostor obce, jako jsou chodníky, silnice, náměstí, ale i obecní stavby. V případě zjištění nedostatků je potom nutné zjednat nápravu, tlačit na zodpovědné osoby, řešit nedostatky. Samozřejmě na to nejsem sám, výbor má ještě čtyři další členy - pana Blahouta, pana Churáčka, pana Mašiku a pana Michka, kterým bych rád touto cestou poděkoval za jejich obětavou práci pro výbor.

Vždy na začátku roku sestavíme plán věcí, které je potřeba kontrolovat a zajišťovat a rozdělíme si je mezi sebe. Kromě toho průběžně zajišťujeme kontroly všeho, co je zrovna potřeba. Ale většinou jsou to spíš dlouhodobé záležitosti. Když jsem s výborem začínal, bylo to pro mě trochu těžké. Některé věci se táhnou třeba taky rok, dva než se je podaří vyřešit. Ze zaměstnání jsem zvyklý řešit všechny problémy pokud možno hned a tak mi přišlo, že všechno trvá hrozně dlouho. Teď už jsem si ale docela zvykl.

2) Mluvil jste o tom, že do vaší kompetence spadá i kontrola provozu skládky. Skládka je v Ďáblicích obecně hodně diskutovaná záležitost. Jak takové kontroly probíhají a jak často je děláte?

Kontrola provozu skládky je jedna z významných činností kontrolního výboru. Provádíme je většinou jednou za čtvrtletí, pokud nenastane nějaká výjimečná situace a není potřeba mimořádná kontrola. Kontroly provozu provádí náš výbor už zhruba 5 let, ale jsme pouze jednou z řady institucí, která takové kontroly provádí.  Kromě nás je to také ministerstvo životního prostředí, komise životního prostředí, různé ekologické organizace a další. My provádíme neohlášené kontroly, prostě přijedeme na skládku, vyjedeme až nahoru a kontrolujeme velikost tzv. aktivní plochy, což je skutečně odkrytý prostor, kam se zaváží odpadky. Zbytek plochy musí být dostatečně přikryt tzv. prosypem – to je například hlína, která přikryje nepořádek, aby neodletovaly papíry a igelity do okolí. Samozřejmě kontrolujeme právě i poletování odpadků v okolí a to, zda skládka zajišťuje jeho sběr a úklid.

Nekontrolujeme ovšem pouze skládku A.S.A., ale také černé skládky na území Ďáblic. Těch naštěstí není mnoho, ale občas se někde objeví. Loni v létě na okraji lesa skoro až u Chaber tábořili nějací lidé, bezdomovci nebo tak něco, a zůstal tam po nich strašný nepořádek. Než bychom se dovolávali nějaké nápravy ze strany Lesů hl. m. Prahy, tak jsme raději vzali terénní auto, zajeli jsme tam s členy výboru a všechen ten nepořádek jsme posbírali a odvezli na skládku.

3) S prací v zastupitelstvu máte již dlouholeté zkušenosti. Přesto se Vás zeptám, zda stále máte nějaký konkrétní cíl, kterého byste chtěl v zastupitelstvu dosáhnout?

Mám takovou metu, ale nejsem s ní v zastupitelstvu sám. Je to ale spíš dlouhodobá záležitost. Jsem přesvědčen, že velkým problémem, kterému je ale stále přikládána malá důležitost, je hluk z dálnice, který obtěžuje obyvatele Ďáblic a to nejen dolních. V původním plánu dálnice byl projektován pruh zeleně, který ji měl oddělovat od zastavěných ploch. Bohužel se na realizaci této části projektu nějak zapomnělo a dnes se už o ní příliš nemluví. Byly tu také návrhy na vystavění protihlukových bariér lemujících dálnici, ale podle mého by naprosto nic nevyřešily. Pouze by hluk a prach projíždějících automobilů „zvedly“ a místo obyvatel „dolních“ Ďáblic by jej pocítili občané bydlící výš na kopci. Jediným efektivním řešením by podle mě bylo vytvoření 20-30 metrů širokého pruhu zeleně podle celé trasy dálnice, která vede katastrem Ďáblic. Stromy velmi účinně pohltí jak hluk, tak prach, který auta, projíždějící tímto úsekem dálnice už dost rychle, zvedají především v létě. Vytvořil by se tak navíc i další zalesněný prostor pro venčení psů. Realizace by se mohla inspirovat třeba příkladem Kolovrat u Prahy, kde podobné zalesněné aleje vytvořili tak, že každý občan měl možnost koupit si strom, který potom radnice vysadila. Tak vznikly okolo obce trasy k procházkám, o kterých se ve svém rozhovoru zmínil v minulém čísle pan Beneš. Bohužel je tu jeden zásadní problém. Pozemky, které obklopují dálnici jsou všechny soukromé. Do budoucnosti se spíš počítá s tím, že industriální zóna, která se šíří okolo Prahy všemi směry, se rozroste i sem a pak samozřejmě cena pozemků okolo dálnice stoupne, takže většina majitelů dá přednost prodeji k výstavbě betonových skladišť a podobných staveb než vytvořením zeleného antihlukového a antiprachového pásu. Je ovšem třeba si spočítat, zda se nám do budoucnosti vyplatí žít v čistém a klidném prostředí nebo mít doslova za rohem tovární skladiště s nepřetržitým provozem kamionů a strojů.

 

Ptala se Tereza Adámková