Tomáš Engel
zpět

3 otázky pro JUDr. Tomáše Engela, zastupitele

 

 

 

 

 

 

 

1) Co vás láká na práci v zastupitelstvu?

 

V zastupitelstvu jsem již podruhé. Tentokrát už jsem se nevrhal bezhlavě do neznáma, naopak jsem už dobře věděl, co mě čeká. První čtyři roky práce v zastupitelstvu mi poskytly trochu jiný pohled na komunální politiku, který se poněkud lišil od mé původní představy. Dovedu se docela dobře vžít do role nových zastupitelů, kteří byli zvoleni na radnici před rokem poprvé, někteří možná s podobně naivní představou, jakou jsem kdysi měl já. Práce na radnici je pro mě spíš koníčkem, možností realizovat se i jiným směrem než v například v  zaměstnání. Snažím se nebrat  činnost na radnici osobně, ale zaujímat za každých okolností objektivní stanovisko. Ačkoliv, když se do té práce člověk trochu dostane, pochopí, že autokracie má něco do sebe a demokracie je nejkomplikovanější způsob řízení, jaký kdo mohl vymyslet (smích). Naše současné zastupitelstvo mi tak trochu připomíná parlament – o důležitých záležitostech se příliš dlouze nedebatuje, řekl bych, že často chybí i vůle zabývat se podstatou problému, zato o malichernostech a jednoduchých záležitostech jsou zastupitelé ochotni svádět neutuchající a dlouhotrvající bitvy. Když to srovnám s předchozím zastupitelstvem, mám pocit, že bylo daleko méně konfliktní. Teď je sestava velmi vyrovnaná a musím říci, že mě mrzí, že občas převládnou osobní antipatie a závist nad racionálním uvažováním a logickými argumenty.

2) Jste předsedou přestupkové komise, můžete nám trochu přiblížit její funkci?

V přestupkové komisi řešíme, jak vyplývá z jejího názvu, přestupky, které spadají do naší kompetence – od lokálního vandalismu až po sousedské spory. Snažíme se být v rámci svého svědomí objektivní a řešit záležitosti převážně smírem, pokud je to jen trochu možné. V zásadě nemáme velkou pravomoc, můžeme udělit 4 typy sankcí: napomenutí, pokuta, zákaz činnosti či propadnutí věci. Sankce nemusí být vždy udělena, za určitých okolností je vůbec samotné projednávání přestupku způsobem možné nápravy pachatele. Samozřejmě přestupkové řízení není všelék, takže každý se může domáhat svých práv klasickým způsobem u příslušného soudu.

Kromě předsednictví v přestupkové komisi jsem také členem finančního výboru. Tvorba a sestavování rozpočtu je pro mě věcí relativně novou, ačkoliv jsem jako člen rady bývalého zastupitelstva měl možnost se k rozpočtu vyjadřovat. Na druhou stranu je třeba říci, že v tom nejsem sám a že největším přínosem finančním výboru je účast Ing. Koláře a podpůrné informace od Ing. Valtra. My ostatní spíše zatím sbíráme zkušenosti.

3) Čeho byste si přál dosáhnout svou prací v zastupitelstvu. Máte nějaký cíl, něco, co byste rád prosadil?

Nečekejte ode mne prohlášení typu, že usiluji o celosvětový mír. Nestavím vzdušné zámky a mně ani tolik nejde o to něco konkrétního postavit nebo vybudovat. Spíš bych přivítal, kdyby byli lidé schopni trochu změnit svoje smýšlení. Snažit se získávat objektivní informace místo toho, aby uvěřili prvnímu, co slyšeli v hospodě nebo na autobusové zastávce.  Tak by měli možnost dozvědět se o činnostech a jednáních zastupitelstva a vůbec o životě v obci daleko víc. Ocenil bych, kdyby více lidí bylo ochotno pracovat pro obec z opravdu nezištných důvodů, místo aby si hrabali listí na vlastní zahrádce a jediné, o co se zajímali, byly drby. Ale mám pocit, že to bude trvat ještě tak 40 let, než se lidé oprostí od té degenerace minulým režimem a začnou si uvědomovat, že žijeme v takovém světě, jaký si ho sami uděláme. Možná však, že to nenastane nikdy, protože česká povaha je unikátní a tyto znaky vykazovala za každého systému či státního uskupení. Teda pokud se podíváme hlouběji do našich dějin.

 

Ptala se Tereza Adámková