Usnesení ZMČ ROK 2002                        zpět

odrážka

147 ZMČ ... o zániku mandátu a volbě nového člena ZMČ

odrážka

148 ZMČ ... k přeschválení rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2002

odrážka

149 ZMČ ... k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha - Ďáblice

odrážka

150 ZMČ ... k výsledku finančního hospodaření za rok 2001

odrážka

151 ZMČ ... o úplatném převodu pozemku p.č.596/4 v k.ú. Ďáblice

odrážka

152 ZMČ ... o výši příspěvků za vyvážení domovního odpadu

odrážka

153 ZMČ ... o finančních darech

odrážka

154 ZMČ ... o směně pozemků p.č.203/4 a p.č.205/2

odrážka

155 ZMČ ... k návrhu na změnu ÚP sídel. útvaru HMP - změny 04

odrážka

156 ZMČ ... o uzavření darovacích smluv

odrážka

157 ZMČ ... k revokaci usnesení č.120/01/ZMČ

odrážka

158 ZMČ ... k žádosti o změnu zařazení Základní školy, U Parkánu 17 v Praze 8 – Ďáblicích

odrážka

159 ZMČ ... o vícenákladech na akci “Nástavba pavilonu MŠ Ďáblice

odrážka

160 ZMČ ... o rozpočtových opatřeních – duben,květen 2002

odrážka

161 ZMČ ... o prodeji pozemků p.č.1229/16-21 a p.č.1226/29 v k.ú.Ďáblice

odrážka

162 ZMČ ... o prodeji pozemku p.č.1190/2 v k.ú.Ďáblice

odrážka

163 ZMČ ... k odměnám členů zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice

odrážka

164 ZMČ ... o výši příspěvků za likvidaci domovního odpadu

odrážka

165 ZMČ ... o finančních darech

odrážka

166 ZMČ ... k dodatku č.1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace “Základní škola U Parkánu”

odrážka

167 ZMČ ... o dohodě mezi MČ Praha – Ďáblice a MČ Praha – Čakovice o společném užívání Jednotky požární ochrany

odrážka

168 ZMČ ... k pohřebnímu Řádu veřejného pohřebiště v MČ Praha - Ďáblice

odrážka

169 ZMČ ... o rozpočtových opatřeních – září 2002

odrážka

170 ZMČ ... k úplatnému převodu pozemku p.č.70/5 v k.ú.Ďáblice

odrážka

171 ZMČ ... k úplatnému převodu pozemku p.č.608/16 v k.ú.Ďáblice

odrážka

172 ZMČ ... k úplatnému převodu pozemku p.č.587/56 v k.ú.Ďáblice

odrážka

173 ZMČ ... k úplatnému převodu pozemku p.č.135/7 v k.ú.Ďáblice

odrážka

174 ZMČ ... k úplatnému převodu pozemku p.č.1222/42 v k.ú.Ďáblice

odrážka

175 ZMČ ... k finančnímu daru pro SKP Diakonie ČCE

odrážka

176 ZMČ ... k darovací smlouvě mezi SDH Ďáblice a MČ Praha - Ďáblice

odrážka

177 ZMČ ... k převodu movitých věcí z hl.m.Prahy do správy MČ Praha - Ďáblice

odrážka

178 ZMČ ... k finančnímu daru TJ Ďáblice

odrážka

179 ZMČ ... ke konkurznímu řízení na funkci ředitele ZŠ

odrážka

180 ZMČ ... ke zřízení depozitního účtu u České spořitelny na Ládví

odrážka

181 ZMČ ... k finančnímu daru pro MČ Praha 8

odrážka

182 ZMČ ... o rozpočtových opatřeních – říjen 2002

odrážka

183 ZMČ ... k vyřazení staveb z majetku MČ Ďáblice

odrážka

184 ZMČ ... k zařazení staveb do majetku MČ Ďáblice

odrážka

185 ZMČ ... k finančnímu daru pro MČ Praha - Ďáblice

odrážka

186 ZMČ ... k revokaci usnesení č.172/02/ZMČ

odrážka

187 ZMČ ... k finančnímu daru pro MČ Praha - Zbraslav

odrážka

188 ZMČ ... o finančních darech

odrážka

189 ZMČ ... o odepsání pohledávky za fi.OSINAS s.r.o.

odrážka

190 ZMČ ... k návrhu na změnu ÚP sídelního útvaru HMP

odrážka

191 ZMČ ... k návrhu na změnu ÚP sídelního útvaru HMP

odrážka

192 ZMČ ... k požadavku na nové řešení provozu křižovatky Kostelecká - Cínovecká