Usnesení ZMČ rok 2007                        zpět

odrážka 019 ZMČ ... k rozpočtovému opatření č.1 pro rok 2007 (duben 2007)
odrážka 020 ZMČ ... k Organizačnímu řádu ÚMČ Praha - Ďáblice
odrážka 021 ZMČ ... k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha Ďáblice
odrážka 022 ZMČ ... k úplatnému převodu pozemku p.č.587/52 v k.ú.Ďáblice
odrážka 023 ZMČ ... k rozšíření II.etapy skládky Ďáblice
odrážka 024 ZMČ ... k referendu o realizaci stavby k rozšíření II.etapy skládky Ďáblice
odrážka 025 ZMČ ... k poskytnutí finančních darů
odrážka 026 ZMČ ... k finančnímu daru pro TJ Ďáblice – oddíl kopané
odrážka 027 ZMČ ... k finančnímu příspěvku od A.S.A. s.r.o. Ďáblice na rok 2007
odrážka 028 ZMČ ... k odměnám neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice v roce 2006 a od 1.1.2007
odrážka 029 ZMČ ... k vyplácení příspěvku za pobyty dětí v přírodě v roce 2007
odrážka 030 ZMČ ... ke zřízení ubytovny v k.ú.Ďáblice, ul.Ďáblická č.p.83/62
odrážka 031 ZMČ ... k návrhu na pořízení změny ÚPn HMP v k.ú.Ďáblice
odrážka 032 ZMČ ... k přijetí daru od firmy EKOSPOL, a.s. a od Ing. Jiřího Holce
odrážka 033 ZMČ ...