Usnesení ZMČ 2001                                    zpět

odrážka 133 ZMČ ... o rozpočtových opatřeních v měsíci září a říjnu 2001
odrážka 134 ZMČ ... o poskytnutí finančního daru Středisku křesťanské pomoci Diakonie
odrážka 135 ZMČ ... o prodeji pozemku p. č. 194/22
odrážka 136 ZMČ ... o investičních stavebních akcích
odrážka 137 ZMČ ... o poskytnutí dotace příspěvkové organizaci ZŠ Praha - Ďáblice, U Parkánu 17/11 k 1.9.2001
odrážka 138 ZMČ ... o zrušení Mateřské školy, Praha 8 - Ďáblice, Kučerové 26
odrážka 139 ZMČ ... k volbě přísedící Městského soudu v Praze
odrážka 140 ZMČ ... o rozpočtových opatřeních v měsíci prosinci 2001
odrážka 141 ZMČ ... k rozpočtu Městské části Praha - Ďáblice
odrážka 142 ZMČ ... o finančních darech
odrážka 143 ZMČ ... ke zřízení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Praha - Ďáblice
odrážka 144 ZMČ ... k půdní vestavbě v čp.339
odrážka 145 ZMČ ... o jmenování inventarizačních komisí
odrážka 146 ZMČ ... o finančním daru pracovnicím MTŠ
odrážka