Organizační struktura ÚMČ Praha – Ďáblice

 

Zastupitelstvo městské  části

 
 


      

starosta

Ševčíková Danuše

 
 

 

 


zástupce starosty

JUDr. Tomáš Engel