Městská část Praha – Ďáblice

               Úřad městské části Praha – Ďáblice

 

 

 

 

 

 


Oznamuje

Ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č. 131/2000 Sb.) v platném znění

 

 

Záměr

Prodat

pozemek p.č. 587/45 o výměře 135m2 panu  Janu Průšovi bytem Šromova 865/14, Praha 9 - Černý Most, 19000 Hlavní město Praha, majiteli pozemku sousedního pro potřeby výstavby v areálu bývalé Battistovi cihelny v Ďáblicích.

 


Poučení

Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky, a to písemně, prostřednictvím podatelny Úřadu MČ Praha - Ďáblice, k rukám níže uvedené kontaktní osoby, nejpozději do 25.03.2007

 

 

 


Kontaktní osoba: Monika Kratochvílová     Telefon: 283910723-5

 

 

Číslo jednací: xxx/2007/Šev/Taj

 

 

 

 

                             Podpis: .......................................................

                                       Danuše Ševčíková

                                      starostka MČ Praha – Ďáblice

 

 

 

Termín vyvěšení : 06.03.2007

Termín sejmutí 25.03.2007