Sazebník úhrad za poskytování informací MČ Praha - Ďáblůice
(platný od 17.05.2007)

úkon
Kč/stránka
Tisk nebo kopírování jednostranné A4 černobílé
3,00
Tisk nebo kopírování oboustranné A4 černobílé
5,00
Tisk nebo kopírování jednostranné A3 černobílé
5,00
Tisk nebo kopírování oboustranné A3 černobílé
8,00
Tisk nebo kopírování jednostranné A4 barevné
30,00
Tisk nebo kopírování oboustranné A4 barevné
45,00
1 ks nenahrané diskety
cca 15,00 - dle skutečných nákladů
1 ks nenahraného CD
cca 35,00 - dle skutečných nákladů
Balné + poštovné
dle druhu zásilky
Další věcné náklady
dle formy poskytované informacemi

Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, je MČ poskytnuta zdarma.