Samostatný odborný referent poplatky, pokladna

Hana Vokurková

Vede pokladnu běžného účtu MČ a vedlejší hospodářské činnosti, provádí vyúčtování  a předkontace dokladů.

Vyhledává, eviduje a vybírá místní poplatky ze psů, z veřejného prostranství, ze vstupného a rekreační a ubytovací poplatek a další dle zákona o místních poplatcích a vypracovává rozhodnutí.

Vede evidenci zaplaceného nájemného, provádí jeho dokladování a připravuje doklady k zúčtování VHČ.

Vyměřuje, předpisuje a vede evidenci a vymáhání nájmů za zahrádky.

Zajišťuje uzavírání smluv, vydávání, výměny a vedení evidence bytových přijímačů místního bezdrátového rozhlasu.

Zajišťuje výplaty mezd, vydávání a zúčtování stravenek, výplaty a zúčtování civilní služby.

Zabezpečuje styk s bankou pro potřeby pokladny, sleduje a provádí vyúčtování záloh.

Vede evidenci, zajišťuje nákup a vydávání materiálu v OE pro Úřad MČ, řídí provozní záležitosti MÚ (evidence stravenek, evidence ztrát a nálezů apod.)

Zabezpečuje archivaci dokumentů ve svěřené oblasti.

Zastupuje v případě nepřítomnosti pracovnice fakturace, provádí úhrady faktur.

Vykonává další práce podle pokynů vedoucí FIO nebo vedení ÚMČ.