Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice

   

        Na 12. jednání Rada MČ Praha - Ďáblice projednala několik nových věcí. Pro informaci občanů vybíráme některé body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

·     Pověřila tajemníka vyvěšením záměru na odprodej části pozemků v okolí pece a komína  cihelny za účelem vyřešení zachování této kulturní památky v MČ Praha - Ďáblice

·     Souhlas s přidělením bytu 1+1 v ul. K Náměstí paní Pavle Tolarové

·     Souhlas s prodejem pozemku p. č. 715/2 o výměře 128 m2 v k. ú. Ďáblice k předložení zastupitelstvu

·     Souhlas se změnou koncepce odvodu dešťových vod v lokalitě "Šenovská"