Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice

 

        Na 13. jednání Rada MČ Praha - Ďáblice projednala několik nových věcí. Pro informaci občanů vybíráme některé body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

·     Souhlas s návrhem rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu MČ na rok 2003

·     Souhlas s návrhem závěrečného účtu za rok 2002 MČ Praha - Ďáblice, bez připomínek

·     Souhlas s konáním svatebních obřadů pro snoubence, z nichž je alespoň jeden přihlášen k trvalému pobytu na území MČ Ďáblice a to v atriu ZŠ každou druhou  sobotu v měsíci v době od 10.00 do 16.00 hodin.

·     Souhlas s vyvěšením záměru na odprodej pozemku p.  č. 583/36 v k. ú. Ďáblice pro potřeby VŠUP.

·     Souhlas s prodloužením nájemních smluv

 mezi MČ Praha - Ďáblice a Mgr.Miladou Bulirschovou na pronájem služebního bytu v čp.161/8 v ul.Ďáblická v Ďáblicích a to na dobu určitou od 1.7.2003 do 30.6.2004

mezi MČ Praha - Ďáblice a panem Jiřím  Kučerou na pronájem bytu v čp.66/77 v ul.Ďáblická v Ďáblicích a to na dobu určitou od 1.7.2003 do 30.6.2004

mezi MČ Praha -Ďáblice a panem Jaroslavem Holcem, který se stává novým smluvním partnerem místo paní Holcové, na pronájem nebytových prostor v čp. 766 v ul.Osinalická v Ďáblicích a to na dobu určitou od 1.8.2003 do 31.7.2008

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ