Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice

 

        Na 14. jednání Rada MČ Praha - Ďáblice projednala několik nových věcí. Pro informaci občanů vybíráme některé body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

·     Schválila poskytnutí finančních darů za přínosnou práci pro MČ

·     Souhlasila s návrhem na úplatný převod pozemků  p. č. 949/2, 949/3 a části pozemku p. č. 949/1 do vlastnictví pana L. Fiňka, vlastníka stavby na pozemcích stojící.

·     Souhlasila s návrhem na úplatný převod pozemků p. č. 135/1, 373/2 a 173/2 v k. ú. Ďáblice do vlastnictví společnosti PRE, a. s., vlastníka staveb trafostanic na předmětných pozemcích.

·     Schválila zvýšení nájemného v obecních bytech o 5% a to od 1. 7. 2003.

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ