Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice

 

        Na 15. jednání Rada MČ Praha - Ďáblice projednala několik nových věcí. Pro informaci občanů vybíráme některé body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

·     Schválila podepsání smlouvy na zhotovení stavby "Parkovací záliv Ďáblická a prodloužení ul. Konětopské - II. část"

·     Souhlasila s návrhem rozpočtového opatření č. 2 (červenec 2003) a současně vzala na vědomí poskytnutí účelových dotací na kolumbárium a MŠ

·     Souhlasila s návrhem na úplatný převod předzahrádek přilehlých k RD v horní části ul. Květnové.

·     Souhlasila s uzavřením smlouvy na vypracování dokumentace na provedení přístavby pavilonu "D" MŠ ul. Kučerové.

 

zpracoval tajemník ÚMČ