Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice

 

        Na 19. a 20. jednání Rada MČ Praha - Ďáblice projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

     Souhlasila s manželi Milanem a Vlastou Poláčkovými navrženým splátkovým kalendářem na cenu za pozemek p.č.715/2 v k.ú.Ďáblice

      Schválila poskytnutí finančního daru člence školské a kulturní komise Veronice Kostové, jako ohodnocení její práce v komisi za rok 2003

      Souhlasila s vyplacením mimořádné odměny ředitelce ZŠ U Parkánu 17/11 Praha - Ďáblice

      Schválila uzavření smlouvy o převodu majetku - požárního vybavení pro JPO - z hl.m.Prahy na MČ Praha - Ďáblice

 

zpracoval tajemník ÚMČ