Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice

 

        Na 21. až 24. jednání Rada MČ Praha - Ďáblice projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

Doporučila změnit v roce 2004 systém komplexní údržby čistota a péče o zeleň městské části

Doporučila vyplácet příspěvek na ozdravné pobyty dětí v roce 2004 všem dětem s trvalým pobytem v Ďáblicích ve výši 3000,-- Kč bez ohledu na to, kde navštěvují ZŠ.

Souhlasila s předloženým návrhem rozpočtového opatření č.4 na rok 2003.

Souhlasila s předloženým návrhem rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2004.

Souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem Hasičského domu SDH Ďáblice.

Souhlasila s jmenováním inventarizačních komisí pro inventuru za rok 2003.

Schválila poskytnutí finančních darů za přínosnou práci pro MČ

Potvrdila ve funkci předsedy přestupkové komise JUDr. Tomáše Engela a další členy komise.

Souhlasila s odepsáním pohledávky za firmou Osinas, spol. s r. o. a to z důvodu zamítavého rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8

zpracoval tajemník ÚMČ