Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice

 

        Na 27. jednání Rada MČ Praha - Ďáblice projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

§      souhlasila se zprávou k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha – Ďáblice k  31. 12. 2003, s vyřazením a se způsobem vypořádání movitých předmětů v souladu s písemnými protokoly ústřední likvidační komise.