Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice

 

        Na 28. jednání Rada MČ Praha - Ďáblice projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

§         souhlasila, aby žákům uvedeným v žádosti ředitelky ZŠ U Parkánu čp. 17/11 o udělení výjimky  na proplacení pobytu žáků ZŠ byl v roce 2004 proplacen pobyt v ŠVP, pokud se zúčastní, s přihlédnutím na uvedené důvody

§         navrhuje, aby  v MČ Praha - Ďáblice byl místem, určeným pro účely konání shromáždění občanů bez ohlášení, prostor areálu " U Holců" tj. na pozemcích p.č. 1224/1 a 1224/2, které jsou ve svěřené správě MČ Praha - Ďáblice

§         souhlasí požádat o svěření majetku (hasičského vozidla-žebřík IFA W 50 L, SPZ AS 76-87) do správy MČ Praha - Ďáblice