Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice

 

        Na 29. jednání Rada MČ Praha - Ďáblice projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.