Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice

 

        Na 31. jednání Rada MČ Praha - Ďáblice projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

*      schválila poskytnutí finančního daru hudebnímu sdružení Ďáblík ve výši 20 000,- Kč na podporu a rozvoj jeho činnosti

*      schválila poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč pro turisticko tábornický oddíl Bonaj Amikoj. Finanční prostředky budou využity na přípravu a provoz dětského letního tábora

*      souhlasila s  úplatným převodem pozemků p.č.305/1 a p.č.305/61 v k.ú.Ďáblice, které jsou začleněny do areálu Policie ČR - správy hl.m.Prahy v Praze 8 – Ďáblicích z vlastnictví MČ Praha - Ďáblice do majetku MV Policie ČR - správa hl.m.Prahy se sídlem Bartolomějská 7, Praha 1 za cenu dle znaleckého posudku č.371-0129/04 ve výši 1 528 340,-Kč