Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice

 

        Rada MČ Praha - Ďáblice na 33. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.