Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice

        Rada MČ Praha - Ďáblice na 42. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.