Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice

        Rada MČ Praha - Ďáblice na 48. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

a/ pozemku p.č.587/55, který je z větší části ve funkčním zařazení PP (parky a parkové úpravy), z menší části ve VVX (bez bližší specifikace) a OV (čistě obytné)

b/ pozemku p.č.586/5, který je ve funkčním zařazení OC (čistě obytné)

c/ oba předmětné pozemky změnit na SVO (obchodu a služeb).

·        Navrhuje udělit výjimku z pravidel pro vyplácení příspěvku na pobyt na škole v přírodě žákům jejichž rodiče jsou cizí státní příslušníci, nemají trvalý pobyt v Ďáblicích z důvodu opožděné kolaudace. U případů opožděné kolaudace musí být doplněno prohlášení o budoucím trvalém pobytu, který bude do konce roku 2005 ověřen. Ostatní žádosti musí být dle bodu 5/ kritérií posouzeny komisemi a případně kontrolním výborem.

·        Schválila poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč hudebnímu sdružení Ďáblík na podporu a rozvoj jeho činnosti.