Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice

       

Rada MČ Praha - Ďáblice na 49. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ