Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice

       

Rada MČ Praha - Ďáblice na 54. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

·              souhlasila po projednání a na základě vyjádření sociální komise se zařazením do evidence došlé žádosti o byt

·              vzala na vědomí informaci tajemníka, který seznámil členy RMČ s výsledky provedeného auditu za rok 2004. V nálezu nebyl uveden ani jeden podstatný nedostatek

·             souhlasila s ukončením vyplácení příspěvku za vyvážení odpadu za období     od 1.1.2004 do 31.12.2004 a to k datu 15.05.2005. Vyplácení příspěvku po tomto datu definitivně ukončit s propadnutím nároku na příspěvek za rok 2004.

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ