Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice

       

        Rada MČ Praha - Ďáblice na 55. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

·              vzala na vědomí zástupci firmy  BUSSMARK přednesený návrh projektu na výstavbu bytového domu, který by mohl být situován v prostoru u bytového domu čp.160 (Akcíz). Podmínkou je poskytnutí pozemku ze strany MČ (prodej, pronájem, zápůjčka atd.). Nabídka pro MČ - možný prodej jednotlivých bytů pro občany Ďáblic za cca.16.000,-Kč až 20.000,-Kč/m2. Rada souhlasila, aby firma zpracovala tuto nabídku zevrubněji a přednesla kompletnější záměr členům zastupitelstva na pracovní schůzce ZMČ.

·              vzala na vědomí velký počet žádostí vlastníků RD o zřízení odtokových žlábků v chodnících, rada navrhuje řešit ve dvou krocích:

- nejdříve posouzením odbornou stavební firmou nutnost zřízení těchto žlábků

- poté spolufinancovat realizaci maximálně do výše 50% skutečných nákladů.

·              souhlasila 1. s objednávkou prací na projektovou dokumentaci ke stavbě  "Bytový soubor Ďáblice - ul.Kučerové" dle nabídky - příloha č.1 od A+R SYSTEM s.r.o. se sídlem Dělnická 30, Praha 7 za cenu 697 340,-Kč (včetně DPH) a 2. se zahájením řízení o umístění předmětné stavby na pozemku  p.č.1220 v k.ú.Ďáblice - nejpozději v 6.měsíci tohoto roku

·              vzala na vědomí přijetí nového člena školské a kulturní komise, a to Dany Votrubové

·              souhlasila s poskytnutím finančního daru ve výši 5.000,-Kč na akci "Běh Terryho Foxe, kterou bude organizovat ZŠ, U Parkánu 17 v Ďáblicích s poskytnutím finančního daru ve výši 20.000,-Kč jako příspěvek na vydání knihy "Povodí Mratínského potoka"

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ