Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

        Rada MČ Praha - Ďáblice na 61. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

·              souhlasila s návrhem dodatku č.4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace „Základní škola Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu a pověřila starostku předložit toto usnesení ke schválení zastupitelstvu na nejbližším veřejném zasedání

·              vzala na vědomí vyjádření školské a kulturní komise k pověření vyplývajícího z přijatého usnesení č.240/05/RMČ a revokovala usnesení č.240/05/RMČ v celém rozsahu

·              uložila zástupci starosty předložit návrh kritérií pro vyplácení příspěvku za pobyty dětí v přírodě v roce 2006, vč.důvodové zprávy, ke schválení zastupitelstvu na nejbližším veřejném zasedání

·              projednala dotaz radního Myslivce k příčinám zápachu v Ďáblicích o víkendu 3. a 4. 09. Rada přizvala ing. Králíkovou, referentku ŽP, která informovala o příčinách zápachu. Jedná se o povolenou aplikaci schváleného organického hnojiva (Bioganic), které je po  rozmístění na pozemky zapravováno do půdy. V době mezi aplikací a zapravením je nepříjemně cítit a tato doba je z technologických důvodů i několik dní. Zápach není škodlivý.

 

zpracoval tajemník ÚMČ