Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 67. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

·              souhlasila s předloženým návrhem rozpočtového opatření č.4 na rok 2005.

·              souhlasila s předloženým návrhem rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2006.

·              souhlasila na základě znaleckého posudku č.189-40/2005 s návrhy smluv na úplatný převod nemovitosti čp.18 a pozemků p.č.37/2, p.č.37/4 a p.č.39/4 v k.ú.Ďáblice a s dohodnutou cenou v celkové výši 2.300 000,-Kč za výše uvedenou nemovitost a pozemky, za kterou je MČ Praha – Ďáblice odkoupí od vlastníků pana Jaroslava Kudrnovského, bytem Plzeň 8 – Černice, K Lutové 785/15 a paní Martiny Vítové, bytem 109 Prairie Dr. Westmont, I II 60 559, Illinois, Spojené státy, do majetku MČ Praha – Ďáblice

·              souhlasila s provozováním podnikatelské činnosti - autodílny pana Dušánka. Rada vzala v úvahu souhlasná vyjádření s podpisy vlastníků sousedních nemovitostí a souhlas podmínila dodržováním v žádosti uvedeného rozsahu služeb  a parkováním klientů pouze na pozemku ve vlastnictví  pana Dušánka

·              souhlasila na základě vyjádření sociální komise se zařazením, žádosti Jana Alušice o byt, do evidence

 

 zpracoval tajemník ÚMČ