Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 74. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

·              souhlasila s předloženým návrhem rozpočtového opatření č.1 na rok 2006

·              souhlasila s poskytnutím finančního daru ve výši 15 000,-Kč TJ Ďáblice - oddílu tenistů jako příspěvek na rekonstrukci oplocení tenisového areálu

·              souhlasila s ponecháním finančních prostředků z HČ ZŠ U Parkánu 17/11 za rok 2005 a zároveň souhlasí s jeho rozdělením

·              souhlasila s  vyřazením z evidence žádostí o byty, které se staly bezpředmětnými

·              souhlasila po projednání a na základě vyjádření sociální komise se zařazením žádostí Moniky Hlavsové o byt do evidence

·              souhlasila s uzavřením smlouvy na projektové práce a autorský dohled na úpravy a dostavbu zázemí SK Ďáblice-Kokořínská 400 dle nabídkové ceny projektanta Františka Kroutila, předložené na základě dříve s oddílem kopané SK Ďáblice projednané studie

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ