Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 75. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

·              byla seznámena s novým kronikářem panem Sobotkou a navrhla, aby obsah kroniky byl standardní v několika oblastech (př. obyvatelstvo, výstavba, školství, sociální oblast atd.)

·              souhlasila, aby oprava vjezdové brány a garážových vrat u ÚMČ byla přidělena firmě Alutor L&B, s.r.o.neboť její nabídka ve výši 85.360,-Kč byla nejnižší a ustanovila tajemníka garantem akce.

·              souhlasila se zněním upravené Směrnice č. 001/2006 k zadávání veřejných zakázek MČ Praha – Ďáblice, jejíž znění je k nahlédnutí na úřadu MČ

 

zpracoval tajemník ÚMČ