Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 77. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

·              souhlasila přidělit zakázku na opravu jižní strany hřbitovní zdi firmě TRZAM s.r.o., za cenu ve výši 46.120,-Kč protože její nabídka je cenově nejvýhodnější

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ