Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 79. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

·        souhlasila na základě stanoviska sociální komise vyřadit z evidence žádostí o byt žádosti Ondřeje Tačovského a Lenky Vomáčkové z důvodu změny trvalého bydliště u obou žadatelů

·        souhlasila s nabídkami firem PET s.r.o. (výroba a montáž oken) a Tomáš Pazdera-Jindřichův Hradec (klempířské práce) na zajištění opravy spojovacího traktu MŠ a uložila zástupci starosty objednat postupně jednotlivé práce v pořadí tak, jak je technologicky nejvýhodnější (dle návrhu TDI)

 zpracoval tajemník ÚMČ