Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 80. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

·        souhlasila s úplatným převodem pozemku p.č.305/31 o výměře 1320m2, pozemku p.č.305/32 o výměře 204m2 (zastavěný), pozemku p.č.305/33 o výměře 204m2 (zastavěný) a to za cenu 1220,-Kč/m2, která vychází z platné cenové mapy pro tuto lokalitu

·        souhlasila za MČ Praha – Ďáblice jako zřizovatele ZŠ s povolením výjimky z počtu žáků v jednom každém oddělení ze stávajících tří ve školní družině a to ze 30 žáků na 33 žáků pro školní rok 2006-2007

·        souhlasila za MČ Praha – Ďáblice jako zřizovatele ZŠ s uzavřením dohody o počtu tříd a dětí v MŠ ve školním roce 2006-2007 – dle.přílohy č.1 tohoto usnesení

·        souhlasila s pronájmem bytu v MŠ Mgr.Marcele Krpatové na dobu určitou od 01.08.2006 do 30.06.2007 a stanovila výši nájemného 45,-Kč/m2/měsíc

 

zpracoval tajemník ÚMČ