Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 85. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

·        souhlasila s předloženým návrhem rozpočtového opatření č.3 na rok 2006

·        souhlasila 1. se zapojením rezervního fondu ZŠ v roce 2006 na provoz školy, nákup šatních skříněk, vybavení nové třídy, dovybavení zázemí MŠ, demontáž a novou montáž osvětlení tělocvičny ZŠ, atd. a 2. s částkou max. do 200.000,-Kč

·        schválila poskytnutí finančních darů za přínosnou práci pro obec nad rámec povinností osobám, které jsou uvedeny v neveřejné příloze č.1 tohoto usnesení

 

 zpracoval tajemník ÚMČ