Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 86. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

·        schválila poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,-Kč pro Sdružení ďáblického míče o finanční příspěvek, který bude využit na uhrazení výdajů spojených s plesem

·        schválila poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-Kč pro sbor Církve československé husitské. Finanční prostředky budou využity na nákup a umístění plynových kamen ve farním úřadu Církve čs. husitské v Ďáblické ulici.

·        vzala na vědomí plán zimní údržby v MČ Praha – Ďáblice v období 2006-2007 a schválila místa zimní údržby, uvedená v bodě 2a/ plánu

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ