Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 87. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

·        schválila poskytnutím finančního daru ve výši 2.000,- Kč hvězdárně Ďáblice jako příspěvek na akci 50letého výročí Hvězdárny Ďáblice

·        souhlasila se zachováním systému vyplácení příspěvku na KO za rok 2006 občanům Ďáblic ve smyslu usnesení č.174/04/RMČ a č.237/05/RMČ, tj. ve výši poplatkové povinnosti za 2.pololetí.

 

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ