Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 88. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

·        souhlasila s návrhem starostky na jmenování inventarizačních komisí pro zajištění inventarizace MČ Ďáblice za rok 2006

·        projednala žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku p.č.1698/2 v k.ú.Ďáblice o výměře 1005m2 a jednomyslně vydala nesouhlasné stanovisko s tím, že by se hl. m. Praha neměla vzdávat pozemků v lokalitě MČ Ďáblice.

·        souhlasila s prodloužením nájmu pozemku p.č.587/56 (zahrádka u objektu čp.89/15 -manželé Francovi). Nájem bude dodatkem č.4 prodloužen o jeden rok

 

zpracoval tajemník ÚMČ