Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice

 

        Na 8. a 9. jednání Rada MČ Praha - Ďáblice projednala několik nových věcí. Pro informaci občanů vybíráme některé body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

·     Souhlasné stanovisko se žádostí o zařazení současné Jednotky požární ochrany Ďáblice do celoměstského systému jako JPO III.  

·     Souhlas se jmenováním nových členů JPO Ďáblice

·     Souhlas s poskytnutím finančního daru Mysliveckému sdružení Ďáblice, ve výši 35.000,-- Kč ( Zastupitelstvo odsouhlasilo zvýšení tohoto daru.)

·     Souhlas s přijetím nových členů do komise životního prostředí ( Věru Prokešovou, Vladimíru Kubatovou, Ivu Krčmovou, Alenu Marušiakovou)

·     Souhlas s požadavkem, aby autobus MHD linka č. 103 i nadále stavěl na zastávce "Liberecká" v obou směrech.

·     Souhlas s Požárním řádem MČ Praha - Ďáblice, který je závazný pro všechny občany i firmy na území MČ Ďáblice (k nahlédnutí ve vývěsce Hasičské zbrojnice)

·     Nesouhlas s postupem a předáním veškeré stavební dokumentace uložené v archivu MČ do centrálního archívu Prahy 8 a požadavek o vrácení v kopiích alespoň složek týkajících se staveb MČ Ďáblice.