Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 1. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

·        Starostka informovala, že byla kladně vyřízena žádost o posílení MHD v ranních a odpoledních špičkách linky č.103, ale i optimalizace koordinace spojů linky č.103 s linkami č.345 a č.368. Jízdní řád bude otištěn v Ďáblickém zpravodaji.

·        souhlasila s předáním kompetencí zástupci starosty v těchto oblastech: školství, výstavba v obci, životní prostředí, veřejné zakázky malého rozsahu a účast na sestavování a kontrole čerpání rozpočtu MČ

·        Ředitelka ZŠ přednesla radě požadavek o navýšení rozpočtu (cca.250 tisíc Kč) který se týká nákupu venkovních herních prvků do areálu MŠ. Rada doporučuje ředitelce využít nabídku finančního příspěvku ze strany jednoho rodičů. Starostka požádá firmu A.S.A. o dotaci, která by pokryla potřebnou zbylou částku

 

 zpracoval tajemník ÚMČ