Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 2. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

·        souhlasila s předloženým návrhem rozpočtového opatření č.4 na rok 2006,

·        souhlasila s předloženým návrhem rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2007

·        souhlasila s výpůjčkou pozemku p.č. 1712/2 za účelem provedení stavby č.0133-„TV Ďáblice, etapa 0002-Komunikace“, Červený mlýn včetně propojení s ulicí Na Blatech-napojení kabelu V.O. jejíž investorem je hl.m.Praha zastoupená firmou ZAVOS s.r.o.

·        souhlasila s poskytnutím návratné bezúročné sociální výpomoci paní Beranové na tepelné zařízení

·        souhlasila, aby v úřední dny (PO a ST) nadále byli referenti ÚMČ plně k dispozici občanům na svých pracovištích, ale v neúřední dny (ÚT, ČT a PA) je třeba respektovat možnost, že referenti ÚMČ mohou být k dispozici občanům pouze po telefonické domluvě

 

 zpracoval tajemník ÚMČ