Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 3. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

·        schválila zřízení těchto komisí rady

1)     Komise sociální

-          předseda – Jana Bártová

-          členové – Lýdie Veselá, Milena Maršíková, Pavla Nebeská, Pavla Černá, Jan Němec, Michaela Tomková

2)     Komise život.prostředí

-          předseda – Věra Prokešová

-          členové –  Miloš Růžička, Jan Bouška, Pavel Niebauer, Iva rčmová,  Tatiana Dohnalová, Anna Stambolijská

3)     Komise školská a kulturní

-          předseda – Milada Bulirschová

-          členové – Petr Jirků, Martina Buderová, Dana Fatrdlová, Marie Veverová

4)     Komise sportovní

-          předseda – Jiří Myslivec

-          členové – Zdeněk Šedivý, Simona Saňová, Markéta Bouzková, Tomáš Poštulka

5)     Komise výstavby a investic

-          předseda – Vladimír Novotný

-          členové – Karel Kučera, Daniel Vladař, Martin Křížek, Pavel Veniger, Jiří Marušiak, Jaroslav Černý, David Tomanec

·        souhlasila s přidělením uvolněného bytu v č.p. 160 o velikosti 1+1 v souladu s doporučením sociální komise paní Vlastě Nebeské.

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ