Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 9. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

·        souhlasila s předloženým návrhem rozpočtového opatření č.1 na rok 2007,

·        souhlasila s předloženými návrhy darovacích smluv jejímiž předměty darování jsou:

a) dárce firma EKOSPOL, a.s.:

1) stavba komunikace včetně odvodnění a dopravní signalizace umístěné na pozemcích p.č.1732/1; 1729/119; 1729/120; 1729/348; 1729/349; 1729/350; 1729/285; 1729/286 a p.č.1729/287

2) pozemky p.č.1729/120 o výměře 664m2; p.č.1729/286 o výměře 3m2 a p.č.1729/287 o výměře 93m2

b) dárce Ing. Jiří Holec:

1) pozemky p.č.1729/119 o výměře 2159m2 a p.č.1729/285 o výměře 135m2 a p.č.1729/350 o výměře 92m2 vše v k.ú.Ďáblice

 

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ