Seznam členů Zastupitelstva městské části Praha - Ďáblice

PharmDr. Jana Bártová                                                                                 zpět

Mgr. Milada Bulirschová

MUDr. Stanislav Cícha

JUDr. Tomáš Engel

Ing. Tomáš Fatrdle

Zdeňka Fišmistrová

Ing. Martin Křížek

MuDr. Martin Lukeš

Ing. Jiří Myslivec

Mgr. Vladimír Novotný

Tomáš Poštulka

Věra Prokešová

Mgr. Jana Řeháková

MUDr. Jana Soukupová

Danuše Ševčíková